Dipl.Ing. Michael Jahn

Dipl.Ing. Michael Jahn

V roku 1995 zakladá Holding Development & Consulting GmbH Viedeň.

V roku 1996 zakladá Holding Jahn Development & Consulting spol. s r.o. Bratislava, rovnako ako ďalšie projektové spoločnosti.

Podľa druhu projektu a investície sú zostavené tímy z jednotlivých architektov a inžinierov rôznych profesií.Architektúra a filozofia

Presadzovať architektúru v súlade s potrebami človeka spojeného s prírodou je pre nás zákon.
To je najdôležitejším predpokladom a základom všetkých návrhov. Žiadne intelektuálne postuláty, ani nejaká abstraktná estetika.

Podľa Vitruviua (De Architectura) je architektúra založená na troch princípoch: 
stabilita (Firmitas), užitočnosť (Utilitas) a pôvab (Venustas).

Architektúra je harmónia a súlad všetkých častí, ktorý bude dosiahnutý takým spôsobom, že sa nič nedá vziať preč, zmeniť alebo doplniť bez toho, aby sa zničil celok. 
(Leon Battista Alberti v roku 1452: re aedificatoria)