Ponuka služieb

Riadenie projektov

Návrh a realizácia realitných projektov v krajinách strednej a východnej Európy je jednou zo špecializácií skupiny Jahn. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a bohatému know-how sme schopní navrhnúť a realizovať stavebné zámery komplexne.

V rámci realizácie projektu zabezpečujeme pozemky s vynikajúcou infraštruktúrou a realizujeme nehnuteľnosti prvotriednej kvality. Kompletné spracovanie projektu však prináša výhody aj tretím osobám: Širokou ponukou našich služieb odbremeňujeme verejných ako i súkromných klientov a staráme sa aj o zhodnotenie našich projektov.

Z kompetentného návrhu, realizácie a zhodnotenia majú úžitok ako investori tak i súkromné a podnikateľské subjekty. 
Okrem toho sme schopní sa prispôsobiť špeciálnym požiadavkám našich klientov a investorov.

Generálny projektant

Medzi naše štandardné služby patrí: zhromažďovanie všetkých relevantných požiadaviek zákazníka

predbežný návrh 
hrubý odhad nákladov 
projektová dokumentácia všetkých stupňov
žiadosť o stavebné povolenie 
zabezpečenie územného, stavebného povolenia a podpora pri kolaudovaní
(inžinierska činnosť) 
vypracovanie špecifikácií, výkaz výmer 
vypracovanie harmonogramu stavebných prác
vypracovanie realizačného projektu 
návrh detailov 
rokovania o cene s dodávateľmi 
vyhodnotenie cenových ponúk 
vrátane odporučenia najvhodnejšej cenovej ponuky 
poradenstvo pri zmluvách o dielo

Termín "generálny" zahŕňa všetky projektové činnosti. GP zahŕňa i všetky profesie ako napr. vykurovanie, elektroinštalácie, zdravotechnika, statika a stavebná fyzika, atď. GP teda plne zodpovedá za všetky projektové práce.

Projektový manažment

Koordinácia zmluvných strán 
Stavebný dozor / autorský dozor
Priebežná kontrola termínov a nákladov 
Kontrola faktúr a vyúčtovania
Priebežné / sprievodné kontroly
Preberanie a odovzdávanie stavebného diela a jeho častí
Odstraňovanie závad 
Organizovanie odovzdávania priestorov tretím (užívateľom/ nájomníkom a pod.)
Odovzdanie stavby a projektu užívateľom
Monitoring stavby
Technické Due Diligence

Od "predstavy ku skutočnosti" vám ponúkame odbornú pomoc vo forme poradenstva. 
Považujte nás za poradcov vo všetkých stavebných záležitostiach.

Ice rinks

Prezrite si prezentačnú brožúru technológie Ice Rinks TU.