Kontakt

JAHN DEVELOPMENT
& CONSULTING GmbH

Isoppgasse 23
1230 Wien

Tel.: +43 (1) 888 7793
Fax.: + 43 (1) 888 7793
office@jahngroup.com

IČO: 56451388
IČ DPH: ATU41446609
Bankové spojenie: Raiffeisen NÖ - Wien
Č. účtu: 02749497/32000
IBAN: AT19 3200 0000 0274 9497
BIC: RLNWATWW

JAHN DEVELOPMENT
& CONSULTING spol. s r.o.

Železničná 20/A
821 07 Bratislava
Tel.: +421 (2) 402 000 11
Fax.: +421 (2) 402 000 19
office@jahngroup.com

IČO: 35 703 989
IČ DPH:SK2020311832
Bankové spojenie: BKS Bank AG,
pobočka zahraničnej banky v SR
Č. účtu: 175016856/8420
IBAN: SK59 8420 0000 0001 7501 6856
BIC: BFKKSKBBXXX